Vi phạm hành chính về phá sản doanh nghiệp bị phạt tới 40 triệu đồng (20/07/2020)

Nghị định số 82/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định rõ các hành vi vi phạm hành chính, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.