Thẩm định, phê duyệt đề xuất dự án do cơ quan nhà nước đề xuất

27/03/2019

 

Trình tự thực hiện

Bước 1 - Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2 - Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Trung tâm Hành chính công - Số 5 Đường Nguyễn Trãi - Phường Liên Bảo - Thành phố Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc.

Thời gian tiếp nhận Hồ sơ: Trong giờ hành chính các ngày trong tuần (trừ ngày lễ và ngày nghỉ).

Bước 3 - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Trung tâm Hành chính công tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận, in phiếu hẹn.

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 4 - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa tiếp chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5 - Tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Trung tâm Hành chính công.

 

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Trung tâm Hành chính công

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

      + Đề xuất dự án;

      + Các tài liệu, văn bản pháp lý có liên quan

 - Số lượng hồ sơ:  Số lượng hồ sơ: 04 bộ

Thời hạn giải quyết

19 ngày. Trong đó: Trung tâm Hành chính công: 0,5 ngày; Sở Kế hoạch và Đầu tư : 14,5 ngày; UBND tỉnh: 4 ngày.

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức, cá nhân

 

Cơ quan thực hiện TTHC

-  Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan liên quan (như: Sở Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên & Môi trường,…, UBND các huyện/thị xã/thành phố nơi có địa điểm triển khai dự án đầu tư) - nếu thấy cần thiết

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Báo cáo thẩm định đề xuất dự án

Phí, lệ phí (nếu có)

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

 

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính

Khi đến giao dịch để thực hiện thủ tục hành chính, người đến giao dịch phải xuất trình: Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu (bản gốc) hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; Giấy giới thiệu (trong trường hợp đại diện cho tổ chức, doanh nghiệp) hoặc giấy uỷ quyền khi nộp hồ sơ; phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ khi nộp bổ sung hồ sơ; phiếu giao nhận hồ sơ khi nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13

- Nghị định số 15/20154/NĐ-CP ngày 14/02/2015về đầu tư theo hình thức PPP;

- Thông tư số 02/2016/TT-BKHĐT ngày 01/3/2016 về hướng dẫn lựa chọn sơ bộ dự án, lập, thẩm định, phê duyệt đề xuất dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Các tin đã đưa ngày: