Thẩm định, phê duyệt đề xuất dự án của Nhà đầu tư

27/03/2019

 

Trình tự thực hiện

Bước 1 - Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2 - Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Trung tâm Hành chính công - Số 5 Đường Nguyễn Trãi - Phường Liên Bảo - Thành phố Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc.

Thời gian tiếp nhận Hồ sơ: Trong giờ hành chính các ngày trong tuần (trừ ngày lễ và ngày nghỉ).

Bước 3 - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Trung tâm Hành chính công tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận, in phiếu hẹn.

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 4 - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa tiếp chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5 - Tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Trung tâm Hành chính công.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Trung tâm Hành chính công

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề xuất thực hiện dự án;

-  Đề xuất dự án (bao gồm những nội dung quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 16 Nghị định 15/2015/NĐ-CP.

- Giấy tờ xác nhận tư cách pháp lý, năng lực, kinh nghiệm của Nhà đầu tư.

- Kinh nghiệm thực hiện dự án tương tự (nếu có)

- Các tài liệu cần thiết khác để giải trình đề xuất dự án (nếu có)

- Số lượng hồ sơ:  01 bộ

 

Thời hạn giải quyết

19 ngày. Trong đó: Trung tâm Hành chính công: 0,5 ngày; Sở Kế hoạch và Đầu tư : 14,5 ngày; UBND tỉnh: 4 ngày

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức, cá nhân

 

Cơ quan thực hiện TTHC

-  Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Vĩnh Phúc;

-  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có).

-  Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan liên quan (như: Sở Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên & Môi trường,…, UBND các huyện/thị xã/thành phố nơi có địa điểm triển khai dự án đầu tư) - nếu thấy cần thiết.

Kết quả của việc thực hiện TTHC

 Báo cáo thẩm định đề xuất dự án

Phí, lệ phí (nếu có)

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

 

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính

- Dự án do Nhà đầu tư đề xuất phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 15 nghị định 15/2015/NĐ-CP.

-  Nhà đầu tư là Doanh nghiệp Nhà nước phải liên danh với doanh nghiệp khác để thực hiện dự án.

 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13

- Nghị định số 15/20154/NĐ-CP ngày 14/02/2015về đầu tư theo hình thức PPP;

- Thông tư số 02/2016/TT-BKHĐT ngày 01/3/2016 về hướng dẫn lựa chọn sơ bộ dự án, lập, thẩm định, phê duyệt đề xuất dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Các tin đã đưa ngày: