Thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi

27/03/2019

Trình tự thực hiện

Bước 1 - Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2 - Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Trung tâm Hành chính công - Số 5 Đường Nguyễn Trãi - Phường Liên Bảo - Thành phố Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc.

Thời gian tiếp nhận Hồ sơ: Trong giờ hành chính các ngày trong tuần (trừ ngày lễ và ngày nghỉ).

Bước 3 - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Trung tâm Hành chính công tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận, in phiếu hẹn.

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 4 - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa tiếp chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5 - Tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Trung tâm Hành chính công.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Trung tâm Hành chính công

 

Thành phần, số lượng hồ sơ

a. Thành phần hồ sơ bao gồm:

-  Báo cáo thẩm định dự án

- Báo cáo nghiên cứu khả thi

- Các tài liệu văn bản pháp lý có liên quan.

b. Số lượng hồ sơ:04 bộ

Thời hạn giải quyết

- Dự án nhóm A: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

Trong đó: Trung tâm Hành chính công: 0,5 ngày; Sở Kế hoạch và Đầu tư : 24,5 ngày; UBND tỉnh: 5 ngày.

- Dự án nhóm B: 22 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

Trong đó: Trung tâm Hành chính công: 0,5 ngày; Sở Kế hoạch và Đầu tư : 17,5 ngày; UBND tỉnh: 4 ngày.

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân

Tổ chức

Cơ quan thực hiện TTHC

-  Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Vĩnh Phúc;

-  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có).

-  Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan liên quan (như: Sở Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên & Môi trường,…, UBND các huyện/thị xã/thành phố nơi có địa điểm triển khai dự án đầu tư) - nếu thấy cần thiết.

Kết quả của việc thực hiện TTHC

 

Báo cáo thẩm định nghiên cứu khả thi.

Phí, lệ phí (nếu có)

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính

Không

 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13

- Nghị định số 15/20154/NĐ-CP ngày 14/02/2015về đầu tư theo hình thức PPP;

- Thông tư số 02/2016/TT-BKHĐT ngày 01/3/2016 về hướng dẫn lựa chọn sơ bộ dự án, lập, thẩm định, phê duyệt đề xuất dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Các tin đã đưa ngày: