Đơn vị tham gia lần đầu, đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến

26/03/2019

thực hiện

1. Bước 1: Người lao động nộp hồ sơ cho đơn vị sử dụng lao động  ghi tại mục thành phần, số lượng hồ sơ dưới đây.

2. Bước 2:  Đơn vị sử dụng lao động

- Hướng dẫn người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế kê khai tờ khai (TK1 - TS ), kiểm tra, đối chiếu với hồ sơ đơn vị đang quản lý.

- Nộp hồ sơ theo quy định ghi tại mục thành phần, số lượng hồ sơ dưới đây, dữ liệu điện tử tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc - Số 5 Đường Nguyễn Trãi - Phường Liên Bảo - Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc.

3. Bước 3: Đối với Trung tâm Hành chính công tỉnh

Nhận hồ sơ, dữ liệu điện tử (nếu có) của đơn vị. Kiểm đếm thành phần và số lượng, nếu đúng, đủ theo quy định thì viết giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả cho đơn vị và chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý thu - Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Phúc.

 4. Bước 4: Đối với cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh:

- Phòng Quản lý thu - Bảo hiểm xã hội Vĩnh Phúc: kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, nhập dữ liệu vào chương trình quản lý thu, cấp mã số quản lý. Chuyển hồ sơ đã giải quyết cho Phòng Cấp sổ, thẻ - Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Phúc.

- Phòng Cấp sổ thẻ - Bảo hiểm xã hội  Vĩnh Phúc: kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, cấp sổ BHXH (đối với trường hợp chưa có sổ BHXH), thẻ BHYT và chuyển kết quả giải quyết cho Trung tâm Hành chính công tỉnh để trả cho đơn vị

Cách thức thực hiện

Đơn vị nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc

Thành phần hồ sơ

 

1. Người lao động

a) Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế (Mẫu TK1-TS);

b) Đối với người được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn (nếu có) như người có công với cách mạng, cựu chiến binh ...: Giấy tờ chứng minh (bản chính hoặc bản sao có chứng thực) theo Phụ lục 03 ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH.

 

2. Đơn vị:

a) Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế (Mẫu TK3-TS);

b) Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Mẫu D02-TS): Áp dụng kê khai cho người Việt Nam;

c) Danh sách người chỉ tham gia BHYT ( Mẫu D03 – TS ): Áp dụng kê khai cho người nước ngoài;

d) Bảng kê thông tin ( mẫu D01 – TS ).

Số lượng hồ sơ

01 bộ

Thời hạn giải quyết

- Thời hạn cấp thẻ  Bảo hiểm y tế: 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định;

- Thời hạn cấp sổ Bảo hiểm xã hội: 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

(Trong đó thời gian tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh là 0,5 (nửa) ngày)

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Đơn vị sử dụng lao động

Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính

Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Phúc

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Sổ Bảo hiểm xã hội, Thẻ Bảo hiểm y tế

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế (Mẫu TK1-TS);

- Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế (Mẫu TK3-TS);

- Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Mẫu D02-TS);

- Danh sách người chỉ tham gia BHYT(Mẫu D03 – TS)

- Bảng kê thông tin (mẫu D01 – TS).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc hoặc ngày có hiệu lực của quyết định tuyển dụng người sử dụng lao động phải nộp toàn bộ hồ sơ theo quy định.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006 (áp dụng đến hết 31/12/2015); Luật BHXH số 58/2014/QH13 áp dụng từ ngày 01/01/2016.

- Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc (áp dụng đến hết 31/12/2015).

- Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn Nghị định số 152/2006/NĐ-CP (áp dụng đến hết 31/12/2015).

- Thông tư số 41/2009/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH (áp dụng đến hết 31/12/2015).

- Luật BHYT số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT số 46/2014/QH13.

- Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT.

- Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của liên Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT.

- Luật Việc làm số 38/2013/QH13.

- Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Việc làm về BHTN.

- Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP.

- Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ – BNN; Quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.


Các tin đã đưa ngày: