Thẩm tra Cấp Quyết định hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ

26/03/2019

Trình tự thực hiện

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc

Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và thành phần hồ sơ:

   - Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp;

   - Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 3: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Trong thời hạn 3 ngày Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi lấy ý kiến của các ngành liên quan. Các sở, ngành có ý kiến tham gia trong thời gian tối đa 05 ngày.

Trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, Sở KH&ĐT tổ chức họp thẩm tra trước khi trình UBND tỉnh;

Trường hợp dự án đã thực hiện trước ngày Nghị định số 210/2013/NĐ-CP có hiệu lực, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tổ chức kiểm tra và lập biên bản kiểm tra thực tế các nội dung hỗ trợ đầu tư của doanh nghiệp trước khi trình UBND tỉnh.

Bước 4: Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp các ý kiến tham gia, trình UBND tỉnh cấp Quyết định hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp. Trường hợp sử dụng ngân sách Trung ương, Sở KHĐT kiến nghị UBND tỉnh báo cáo Bộ KHĐT thẩm tra hỗ trợ đối với dự án. Sau khi nhận được văn bản thẩm tra nguồn vốn hỗ trợ dự án của Bộ KHĐT, Sở KHĐT tổng hợp, trình UBND tỉnh cấp Quyết định hỗ trợ đầu tư.

Nếu từ chối toàn bộ hoặc một phần nội dung hỗ trợ mà doanh nghiệp đề nghị, Sở KHĐT có văn bản gửi nhà đầu tư nêu lý do.

Bước 5: Doanh nghiệp nhận Quyết định hỗ trợ đầu tư tại Văn phòng UBND tỉnh.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc

- Địa chỉ: Số 05, đường Nguyễn Trãi, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

- Thời gian: các ngày làm việc

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Bản đề nghị hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 05/2014/TT-BKHĐT;

Giấy chứng nhận đầu tư (nếu có), giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

Trường hợp dự án chưa được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, doanh nghiệp nộp kèm theo Giải trình kinh tế-kỹ thuật về: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường;

- Báo cáo tóm tắt tình hình và kết quả thực hiện dự án từ khi bắt đầu hoạt động đến thời điểm đề nghị ưu đãi, hỗ trợ đầu tư (đối với trường hợp dự án đầu tư đã triển khai).

b) Số lượng hồ sơ: 08 bộ, trong đó có 01 bộ gốc.

Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp phải xin ý kiến thẩm tra nguồn vốn từ ngân sách Trung ương, thời hạn giải quyết tối đa không quá 30 ngày làm việc. Trong đó thời gian tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công là 0,5 (nửa) ngày

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND Tỉnh Vĩnh Phúc.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan liên quan tùy thuộc từng dự án.

Kết quả giải quyết TTHC

Báo cáo kết quả thẩm tra cấp Quyết định hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; hoặc văn bản từ chối hỗ trợ đầu tư.

Phí, lệ phí

Không.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Bản đề nghị hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn (theo Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 05/2014/TT-BKHĐT ngày 30/9/2014)

Yêu cầu khác trong giải quyết TTHC

Khi đến giao dịch để thực hiện thủ tục hành chính, người đến giao dịch phải xuất trình: Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu (bản gốc) hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; Giấy giới thiệu (trong trường hợp đại diện cho tổ chức, doanh nghiệp) hoặc giấy uỷ quyền khi nộp hồ sơ; phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ khi nộp bổ sung hồ sơ; phiếu giao nhận hồ sơ khi nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;

- Thông tư số 05/2014/TT-BKHĐT ngày 30/9/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Hướng dẫn thực hiện Nghị định210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

- Nghị quyết số 202/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của HĐND tỉnh về ban hành chính sách hỗ trợ đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020

- Quyết định 25/2016/QĐ-UBND ngày 6/5/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định thực hiện chính sách hỗ trợ đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020. 

Các tin đã đưa ngày: