Thêm cơ chế, chính sách khuyến khích đăng ký thành lập doanh nghiệp

09/09/2019

Dù chưa chính thức triển khai thực hiện song Thông tư 47 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp được đánh giá có nhiều điểm mới có lợi cho doanh nghiệp, đặc biệt, sẽ cắt giảm thủ tục hành chính, nhất là về thời gian và chi phí trong đăng ký doanh nghiệp.

Vĩnh Phúc còn nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh đủ điều kiện nhưng chưa thành lập doanh nghiệp

6 tháng đầu năm nay, tỉnh Vĩnh Phúc có gần 600 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới; lũy kế đến nay, toàn tỉnh có trên 10.100 doanh nghiệp đăng ký hoạt động sản xuất kinh doanh với tổng số vốn đăng ký hơn 93.000 tỷ đồng, vượt mục tiêu đặt ra đến năm 2020 toàn tỉnh có 10.000 doanh nghiệp. Để có kết quả này, cùng với nghiêm túc triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách của Trung ương, thời gian qua, Vĩnh Phúc đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục liên quan đến doanh nghiệp. Cụ thể, đã giảm 30 - 50% thời gian cấp quyết định, chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư so với quy định của Luật Đầu tư; giảm thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh từ 5 ngày xuống còn 3 ngày làm việc; trả ngay hồ sơ trong ngày đối với một số trường hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp khi có đủ hồ sơ hợp lệ; minh bạch cơ chế, chính sách, quy hoạch và thủ tục hành chính trên các phương tiện thông tin đại chúng…

Thực tế cho thấy, khi chuyển lên hoạt động như một doanh nghiệp hộ sản xuất kinh doanh sẽ có nhiều điểm lợi như: Thương hiệu sẽ được nâng cao, có thể mở rộng năng lực sản xuất kinh doanh, quảng bá hình ảnh; trường hợp hoạt động không có lợi nhuận thì không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp và được chuyển lỗ sang các năm khác; dễ dàng kiểm soát chi phí và doanh thu để thực hiện phân chia lợi nhuận cho các cổ đông; nhanh chóng tiếp cận nguồn vốn vay từ các ngân hàng. Đặc biệt, theo Luật Doanh nghiệp năm 2014, từ ngày 1/7/2015, những hộ kinh doanh sử dụng từ 10 lao động trở lên phải đăng ký thành lập doanh nghiệp. Thế nhưng, việc chuyển đổi từ hộ sản xuất, kinh doanh lên doanh nghiệp vẫn đang là bài toán khó với nhiều địa phương. Đến nay, cả nước còn khoảng 3,3 triệu hộ kinh doanh đủ điều kiện chưa đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Tại Vĩnh Phúc, hiện vẫn còn hàng nghìn hộ kinh doanh đủ điều kiện nâng cấp lên thành doanh nghiệp song vẫn chưa thực hiện. Nguyên nhân chủ yếu là do còn tâm lý lo ngại của hộ kinh doanh khi chuyển lên doanh nghiệp sẽ phải mở sổ sách, thuê kế toán, lập báo cáo tài chính, lưu giữ hóa đơn, sổ sách và thực hiện nhiều thủ tục hành chính phức tạp hơn so với hộ kinh doanh như: Bảo hiểm, lao động, phòng cháy chữa cháy… khiến chi phí bỏ ra nhiều hơn, gây khó khăn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nhằm tháo gỡ khó khăn, khuyến khích việc thành lập doanh nghiệp, từ cuối năm 2017 đến nay, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều thông tư hướng dẫn miễn giảm nhiều loại phí, lệ phí nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy quá trình thành lập doanh nghiệp. Mới đây nhất, vào tháng 8/2019, Bộ đã ban hành Thông tư 47 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp. Theo đó, từ 20/9/2019, một số mức lệ phí đăng ký doanh nghiệp sẽ giảm khá nhiều so với quy định hiện hành. Cụ thể, mức thu lệ phí đăng ký doanh nghiệp bao gồm: Cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp được áp dụng là 50.000 đồng/lần, giảm 50% so với mức lệ phí đang thực hiện theo quy định tại Thông tư 130 của Bộ Tài chính.

Ngoài ra, Thông tư 47 cũng quy định giảm phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp xuống còn 100.000 đồng/lần, thay vì mức thu 300.000 đồng. Đồng thời, nêu rõ 5 đối tượng được miễn phí, lệ phí là: Doanh nghiệp bổ sung, thay đổi thông tin do thay đổi địa giới hành chính; doanh nghiệp đăng ký giải thể, tạm ngừng kinh doanh, chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh; doanh nghiệp thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử; cơ quan nhà nước đề nghị cung cấp thông tin phục vụ quản lý nhà nước; doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp lần đầu.

Hy vọng khi được triển khai, Thông tư 47 sẽ tạo ra những hiệu ứng tích cực, kích thích các cơ sở sản xuất, kinh doanh và doanh nghiệp phát triển.

Bích Phượng

Các tin đã đưa ngày: