Thêm chính sách ưu đãi về vốn vay dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

14/11/2019

Nghị định số 74 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia giải quyết việc làm chính thức có hiệu lực từ ngày 8/11/2019. Đây là tin vui không chỉ đối với người lao động mà còn với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang có nhu cầu vay vốn để tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho người lao động.

Chiếm trên 95% tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, với tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm giai đoạn 2013 – 2018 đạt trên 7,7%, các doanh nghiệp nhỏ và đã và đang góp phần đáng kể vào sự phát triển chung của tỉnh, góp phần giải quyết việc làm cho hàng vạn lao động địa phương. Để có kết quả này, với quan điểm luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, những năm qua, tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức nhiều hội nghị đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp, kịp thời chỉ đạo giải quyết khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Đồng thời, chỉ đạo các ngành chức năng tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian thực hiện các thủ tục hành chính, loại bỏ các chính sách không phù hợp, thiếu khả thi, gây cản trở hoạt động của doanh nghiệp; hỗ trợ nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa và đổi mới công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường…

Bên cạnh đó, xác định nguồn vốn có ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển của doanh nghiệp, cùng với các cơ chế, chính sách của Trung ương, UBND tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực giúp doanh nghiệp nhanh chóng tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng. Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước tỉnh, đến tháng 10/2019, dư nợ cho vay các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đạt trên 36.000 tỷ đồng, chiếm gần 50% tổng dư nợ và tăng hơn 10% so với cuối năm 2018. Trong số gần 3.000 doanh nghiệp còn dư nợ, có tới trên 2.600 khách hàng là doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Tuy nhiên, khi đối chiếu với con số gần 7.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa đang hoạt động, đặc biệt là nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp này có thể thấy số lượng hơn 2.600 khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa còn dư nợ tại các ngân hàng thương mại vẫn khá khiêm tốn. Qua tìm hiểu được biết, hiện còn không ít những doanh nghiệp chưa thể tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi hoặc muốn vay vốn phải đi “đường vòng” mất nhiều thời gian, công sức. Nguyên nhân chủ yếu là do doanh nghiệp nhỏ và vừa có quy mô vốn nhỏ, vốn chủ sở hữu và năng lực tài chính hạn chế; trình độ quản trị doanh nghiệp bất cập, thiếu phương án kinh doanh khả thi; số liệu thiếu chính xác; thiếu hoặc không đủ tài sản đảm bảo… Trong khi đó, với số vốn vay tối đa 1 tỷ đồng và thời hạn trả nợ kéo dài chỉ 60 tháng cũng khiến doanh nghiệp không dám mạo hiểm vay để đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để doanh nghiệp nhỏ và vừa ổn định sản xuất, từng bước phát triển, cuối tháng 9/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 74 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 61 quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia giải quyết việc làm theo hướng nâng mức vay ưu đãi từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh và người lao động để tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm.

Nghị định này chính thức có hiệu lực từ ngày 8/11/2019, với các nội dung chính: Nâng mức vay đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh tối đa từ 1 tỉ đồng lên mức 2 tỉ đồng đối với mỗi dự án và không quá 100 triệu đồng cho 1 người lao động được tạo việc làm thay vì mức 50 triệu đồng trước đây. Nghị định mới cũng quy định rõ, đối với mức vay từ 100 triệu đồng trở lên, cơ sở sản xuất, kinh doanh phải có tài sản bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm. Bên cạnh đó, thời hạn vay vốn cũng được tăng từ không quá 60 tháng lên tối đa 120 tháng.

Trước đó, tháng 5/2019, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định 39 về tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động theo mô hình Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Bộ Kế hoạch - Đầu tư là cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước, thực hiện quyền và nghĩa vụ của đại diện chủ sở hữu nhà nước. Quỹ có nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn dưới hai hình thức: Trực tiếp tại quỹ hoặc gián tiếp thông qua giao vốn cho ngân hàng thương mại. Qua đó, nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của khối doanh nghiệp này, góp phần làm tăng thu nhập, tạo việc làm cho người lao động.

Bích Phượng

Các tin đã đưa ngày: