Vĩnh Phúc phấn đấu đến năm 2025 có 15.000 doanh nghiệp

24/03/2020

Nhờ môi trường đầu tư được cải thiện, các cơ chế chính sách hỗ trợ đầu tư, phát triển doanh nghiệp phát huy hiệu quả, đến tháng 6/2019, Vĩnh Phúc đã vượt chỉ tiêu thành lập doanh nghiệp của cả giai đoạn 2016 - 2020. 

Theo thống kê của Sở Kế hoạch và Đầu tư, đến nay, toàn tỉnh có gần 11.000 doanh nghiệp được thành lập. Để đến năm 2025, toàn tỉnh có khoảng 15.000 doanh nghiệp được thành lập, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, các địa phương tiếp tục củng cố quan hệ sản xuất, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, phát triển mạnh các thành phần kinh tế, đa dạng hóa các loại hình doanh nghiệp. Khuyến khích phát triển các thành phần kinh tế, phát triển khu vực kinh tế tư nhân, các doanh nghiệp nhỏ và vừa và khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; khuyến khích khởi nghiệp, vườn ươm doanh nghiệp, nhân rộng các mô hình kinh tế hợp tác xã hoạt động có hiệu quả. Tăng cường xúc tiến đầu tư, kêu gọi các doanh nghiệp lớn tham gia đầu tư phát triển theo các định hướng đầu tư phát triển kinh tế - xã hội đã xác định, nhất là sản xuất công nghiệp trong các khu công nghiệp, các dự án phát triển du lịch, cung cấp các dịch vụ xã hội cơ bản khác…

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi thu hút các nguồn lực theo hướng đơn giản hoá, giảm thủ tục hành chính; giảm chi phí thực thi thủ tục hành chính, rút ngắn quy trình, giảm số lượng và đơn giản hóa nội dung hồ sơ, giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính liên quan trực tiếp doanh nghiệp, tập trung vào các lĩnh vực: Quy hoạch, thành lập doanh nghiệp, thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội, đất đai, xây dựng, điện, tín dụng; rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng, đăng ký quyền sở hữu và sử dụng tài sản. Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư trong triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Thực hiện tốt công tác quản lý, cấp phép dự án theo hướng khuyến khích áp dụng và chuyển giao công nghệ, ưu tiên các dự án đầu tư có công nghệ cao, sản xuất hàng hoá xuất khẩu; hạn chế tối đa thu hút đầu tư các lĩnh vực khai thác khoáng sản, tài nguyên thiên nhiên, sử dụng nhiều đất đai.

Đồng hành cùng doanh nghiệp, UBND tỉnh đã yêu cầu các sở, ngành liên quan chủ động xây dựng các chính sách thu hút, sử dụng, đào tạo và bồi dưỡng nhân tài trong tất cả các lĩnh vực ngành nghề, phát triển nguồn nhân lực phù hợp để đáp ứng yêu cầu. Tăng cường các hoạt động đào tạo nghề để đào tạo ra lực lượng lao động có tay nghề đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp. Tổ chức tốt công tác thông tin doanh nghiệp, thông tin kinh tế xã hội nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận thông tin, nắm bắt, tiếp cận thị trường một cách nhanh nhất, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế. Đồng thời, rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm thực thi có hiệu quả các cam kết hội nhập; hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh thâm nhập thị trường quốc tế, tích cực tham gia sâu rộng vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Đặc biệt, tỉnh luôn khuyến khích các doanh nghiệp tích tụ vốn, xây dựng các doanh nghiệp mạnh, các tập đoàn kinh tế; hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chủ động vượt qua khó khăn bằng nguồn vốn tư nhân, tạo ra một mạng lưới các vệ tinh sản xuất và xuất khẩu cho các công ty lớn.

Thanh Nga

Các tin đã đưa ngày: