Giai đoạn 2016-2020, các doanh nghiệp FDI đóng góp gần 115,5 nghìn tỷ đồng cho ngân sách nhà nước

11/09/2020

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, dự kiến hết năm 2020, toàn tỉnh có 444 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký 5,02 tỷ USD. Trong đó, riêng giai đoạn 2016-2020, Vĩnh Phúc thu hút được 265 dự án FDI mới, tổng vốn đầu tư là 1.354,52 triệu USD và điều chỉnh tăng vốn cho 202 dự án, tổng vốn tăng thêm trên 1.213 triệu USD.

Trong số 18 quốc gia, vùng lãnh thổ có dự án đầu tư vào tỉnh, Hàn Quốc hiện đang dẫn đầu với 207 dự án, tổng vốn đầu tư 2,207 tỷ USD. Tiếp đến là Nhật Bản với 47 dự án, tổng vốn đầu tư trên 1,169 tỷ USD; Đài Loan 37 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký 943,66 triệu USD.  

Với việc triển khai kịp thời các cơ chế, chính sách hỗ trợ các nhà đầu tư, nhất là sự chủ động vượt khó của các doanh nghiệp trong suốt quá trình đầu tư, sản xuất kinh doanh, số doanh nghiệp FDI đang sản xuất, kinh doanh hiệu quả ngày càng tăng và có đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ước giai đoạn 2016-2020, tổng nguồn vốn thực hiện của các dự án FDI đạt 1.696 triệu USD. Đặc biệt, trong giai đoạn này, các doanh nghiệp FDI đóng góp khoảng 56-70% vào giá trị sản xuất công nghiệp; kim ngạch xuất khẩu đạt 19,480 tỷ USD; giải quyết việc làm cho khoảng 150.000 lao động và nộp 115.483 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước, chiếm khoảng 65% tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn.

Theo dự kiến, thời gian tới, làn sóng thu hút đầu tư từ Hàn Quốc và Nhật Bản tiếp tục tăng nhanh do khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc giai đoạn 2 được hoàn thiện và cụm công nghiệp Đồng Sóc đi vào hoạt động. Cùng với đó, Vĩnh Phúc sẽ thu hút được nhiều các dự án đầu tư đến từ các quốc gia châu Âu và Hoa Kỳ.

Thanh Nga

Các tin đã đưa ngày: