Năm 2020, doanh nghiệp dân doanh thành lập mới tăng cả về vốn và số doanh nghiệp

07/01/2021

Đi qua năm 2020 với nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Vĩnh Phúc vẫn đạt và vượt các chỉ tiêu về thu hút vốn đầu tư, phát triển doanh nghiệp với 1.170 doanh nghiệp được thành lập, tổng vốn đăng ký 8.199 tỷ đồng, tăng 3,4% về số doanh nghiệp và tăng 0,3% về vốn đăng ký so với năm 2019.

Theo thống kê của Sở Kế hoạch và Đầu tư, số doanh nghiệp được thành lập mới chủ yếu là công ty TNHH 1 thành viên, công ty TNHH 2 thành viên, công ty cổ phần và doanh nghiệp tư nhân. Số doanh nghiệp thành lập mới trải rộng tất cả 9 huyện, thành phố nhưng tập trung nhiều nhất vẫn là ở thành phố Vĩnh Yên và thành phố Phúc Yên.

Lũy kế đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 11.778 doanh nghiệp đăng ký thành lập, tổng vốn đăng ký trên 137.000 tỷ đồng, trong đó có 8.009 doanh nghiệp đang hoạt động, tăng gần 400 doanh nghiệp so với 6 tháng đầu năm; trên 3.700 doanh nghiệp tạm dừng kinh doanh hoặc chờ giải thể.

Để giúp các doanh nghiệp ổn định và phát triển sản xuất, ngay trong những ngày đầu năm mới 2021, Vĩnh Phúc tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 11 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, ứng phó với dịch Covid-19; đẩy mạnh cải cách hành chính, hỗ trợ, rút ngắn thời gian, thủ tục hành chính cho doanh nghiệp. Cùng với đó, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư. Tiếp tục thu hút đầu tư, nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các huyện, thành phố; duy trì hiệu quả hoạt động đường dây nóng để tiếp nhận, kịp thời giải quyết các ý kiến phản ánh của doanh nghiệp. Chỉ đạo các ngân hàng thực hiện hiệu quả các giải pháp về tiền tệ, tín dụng, sẵn sàng nguồn vốn tiếp sức cho doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ gia đình, các lĩnh vực sản xuất lưu thông hàng hóa thiết yếu vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất, phát triển ngay đầu năm mới.

Thanh Nga

 

Các tin đã đưa ngày: