Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng 14,8% trong quý I

02/04/2021

Nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng thu ngân sách, những năm qua, tỉnh Vĩnh Phúc luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất giúp doanh nghiệp duy trì ổn định và phát triển.

Theo đó, tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi về tiếp cận vốn, tín dụng, tài chính, thuế, thương mại, thanh toán điện tử; rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, chi phí cho doanh nghiệp. Đặc biệt, lãnh đạo tỉnh thường xuyên tổ chức tiếp xúc, đối thoại với các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh để trực tiếp bàn các giải pháp cụ thể giúp doanh nghiệp vượt khó, ổn định sản xuất. 

Quý I năm 2021, toàn tỉnh có 294 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký 3.841 tỷ đồng, tăng 14,8% về số doanh nghiệp và 163% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Cùng với đó, có 178 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 78% so với cùng kỳ, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 3 tháng đầu năm 2021 lên 472 doanh nghiệp.

Trong quý I, có 229 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể là 229 doanh nghiệp, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2020.

Đức Hiền

Các tin đã đưa ngày: