Năm 2021, chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc sẽ đối thoại nhiều hơn với doanh nghiệp

27/05/2021

Đây là mục tiêu của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 24/5/2021 về đối thoại giữa chính quyền với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong năm 2021 để kịp thời nắm bắt, giải đáp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của các các doanh nghiệp liên quan đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và việc thực hiện các thủ tục hành chính.

Theo kế hoạch, trong năm 2021, UBND tỉnh dự kiến sẽ tổ chức 04 hội nghị đối thoại giữa chính quyền với doanh nghiệp, quy mô dự kiến mỗi hội nghị đối thoại có thể mời từ 60-80 doanh nghiệp tham gia.

Trong đó, hội nghị đối thoại giữa chính quyền - doanh nghiệp trong việc hỗ trợ, giải quyết khó khăn do chịu tác động bởi dịch bệnh Covid-19 đã được triển khai thực hiện vào ngày 18/3/2021.

Thời gian từ nay đến cuối năm 2021, UBND tỉnh dự kiến tổ chức 3 hội nghị đối thoại nữa với doanh nghiệp về các vấn đề, lĩnh vực, gồm: (1) Giải quyết những vướng mắc đã tồn tại nhiều năm gây khó khăn trong hoạt động của doanh nghiệp lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng, xây dựng, thuế,....(dự kiến trước 25/6/2021). (2): Giải quyết khó khăn theo từng nhóm vấn đề: đất đai, tín dụng, thuế, hải quan, lao động, BHXH, thanh tra, kiểm tra,... (dự kiến trước 25/7/2021) và (3): Các thủ tục hành chính, dịch vụ công,...(dự kiến trước 25/9/2021).

Ngoài 4 hội nghị đối thoại nêu trên, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, UBND các huyện, thành phố căn cứ tình hình, diễn biến dịch bệnh Covid-19 có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc đối thoại với doanh nghiệp thuộc ngành nghề, lĩnh vực, địa bàn quản lý theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 08/3/2021 để kịp thời nắm bắt, giải quyết hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết triệt để những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn.

 

Đặng Ngọc (t/h)

Các tin đã đưa ngày: