Chương trình “Lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Phúc gặp gỡ với doanh nhân” tiếp tục được triển khai vào các buổi chiều thứ Hai hàng tuần

02/06/2021

Nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh Vĩnh Phúc, tạo ra mối quan hệ thân thiện và gắn bó giữa Chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Năm 2016, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức Chương trình “Lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Phúc gặp gỡ doanh nhân hàng tuần”. Thông qua chương trình, các doanh nghiệp có thể phản ánh, kiến nghị những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp mình; hiến kế cho tỉnh các giải pháp hoặc phản biện cơ chế chính sách nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển doanh nghiệp. Qua đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp thu phản ánh, kiến nghị, sáng kiến của doanh nghiệp để chỉ đạo, điều hành tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nhằm mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Để phát huy những kết quả đạt được, nâng cao hơn nữa hiệu quả của chương trình trong việc hỗ trợ doanh nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, ngày 01/6/2021, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 134/TB-UBND gửi tới các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Chương trình “Lãnh đạo UBND tỉnh gặp gỡ doanh nhân”.

Thời gian: Từ 15h00 - 16h30 vào các buổi chiều thứ 2 (Hai) hàng tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ bù lễ, tết).

Địa điểm: Phòng gặp gỡ giữa Lãnh đạo UBND tỉnh và doanh nhân, trong khuôn viên HĐND, UBND tỉnh, số 38 đường Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Thành phần: Lãnh đạo UBND tỉnh; Lãnh đạo một số cơ quan chuyên môn của tỉnh; Lãnh đạo UBND các huyện/thành phố; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; Đại diện các doanh nghiệp có nhu cầu gặp gỡ, kiến nghị.

Nội dung: Trên tinh thần cởi mở, thân thiện và cầu thị, UBND tỉnh lắng nghe, tiếp thu những đề xuất, kiến nghị, hiến kế của doanh nghiệp về môi trường đầu tư, giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh Vĩnh Phúc cam kết sẽ giải quyết nhanh các kiến nghị của doanh nghiệp trên cơ sở đúng quy định của pháp luật.

Để chương trình gặp gỡ đạt hiệu quả cao, các doanh nghiệp tham dự chương trình đăng ký và gửi trước đề xuất, kiến nghị với cơ quan thường trực: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc.

Địa chỉ: số 40 đường Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Điện thoại: 0211.3862480. Email: sokhdt@vinhphuc.gov.vn
Hoặc Email: khanhtv83@gmail.com, điện thoại: 0917 171.566 (Mr. Khánh).

Các tin đã đưa ngày: