Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng cả số lượng và vốn đăng ký

04/06/2021

Vượt qua khó khăn, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, 5 tháng đầu năm, Vĩnh Phúc đạt được những kết quả ấn tượng về phát triển doanh nghiệp khi số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng cả về số người và vốn đăng ký đầu tư.

Theo thống kê của Sở Kế hoạch và Đầu tư, 5 tháng đầu năm, toàn tỉnh có 493 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng vốn đăng ký gần 6.144 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 13% về số doanh nghiệp và tăng hơn 104% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm ngoái. Tính trung bình mỗi tháng, Vĩnh Phúc có 141 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động; vốn đăng ký bình quân 1 doanh nghiệp thành lập mới đạt 12,46 tỷ đồng, tăng 81% so với cùng kỳ năm ngoái.

Số doanh nghiệp thành lập mới chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, sửa chữa ô tô, xe máy, xây dựng, công nghiệp chế biến, chế tạo. Trong đó, tăng cao nhất là lĩnh vực bất động sản với 30 doanh nghiệp, tổng vốn đăng ký gần 2.360 tỷ đồng, tăng 100% về số doanh nghiệp và tăng hơn 465% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm 38,4% về tổng vốn đăng ký toàn tỉnh 5 tháng đầu năm.

Tiếp đến là lĩnh vực bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ, với 160 doanh nghiệp, tổng vốn đăng ký trên 989 tỷ đồng, tăng gần 12% về số doanh nghiệp, tăng hơn 38% về vốn đăng ký. Lĩnh vực xây dựng có 95 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký hơn 956 tỷ đồng; lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo có 84 doanh nghiệp, tổng vốn đăng ký hơn 964 tỷ đồng, tăng hơn 10% về số doanh nghiệp, tăng 90% về vốn đăng ký.

Mặc dù những tác động của dịch bệnh tới nền kinh tế vẫn còn dai dẳng nhưng nhờ thực hiện thành công mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế – xã hội, niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp vào đường lối, chủ trương, chính sách phát triển kinh tế của Đảng, của Chính phủ, của tỉnh trong nhiệm kỳ 2021-2025 tăng lên. Đây là những tín hiệu tích cực về triển vọng phát triển doanh nghiệp ở Vĩnh Phúc trong thời gian tới.

Thanh Nga

Các tin đã đưa ngày: