Thành lập Tổ giúp việc của Chủ tịch UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp

23/07/2021

Thực hiện Quyết định số 1986/QĐ-UBND ngày 22/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về thành lập Tổ giúp việc Chủ tịch UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng  mắc cho doanh nghiệp. Để các nhà đầu tư, doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị biết, liên hệ, trao đổi những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.

Văn phòng UBND tỉnh công khai thông tin về Tổ giúp việc Chủ tịch UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

Địa điểm làm việc của Văn phòng thường trực Tổ giúp việc: Phòng họp số 04, Trụ sở Văn phòng HĐND-UBND tỉnh.

Số điện thoại đường dây nóng để liên hệ: 02113.535.675.

Thời gian làm việc tại Văn phòng thường trực: Theo thời gian làm việc quy định của Nhà nước.

 

Các tin đã đưa ngày: