Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh tổng kết công tác xây dựng chi, đảng bộ trong sạch, vững mạnh 5 năm 2015 -2020

25/08/2021

Trong 5 năm (2015 - 2020), Đảng ủy khối đã cụ thể hóa ban hành 2 nghị quyết, 19 chương trình, 79 kế hoạch và trên 5.380 văn bản, hướng dẫn, quyết định để lãnh đạo tổ chức thực hiện các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh hiện có 82 tổ chức cơ sở đảng với trên 3.560 đảng viên, trong đó trên 3.300 đảng viên chính thức,... đây là những kết quả nổi bật được nêu tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh giai đoạn 2015-2020 của Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh tổ chức chiều ngày 25/8. 

Cùng với tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, các cấp ủy đảng trong toàn Đảng ủy khối luôn quan tâm chú trọng xây dựng các chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh. Toàn tỉnh đã mở 30 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác đảng cho gần 3.400 đồng chí cấp ủy viên cơ sở, quần chúng ưu tú, đảng viên mới; phối hợp với Trường chính trị tỉnh mở 4 lớp lý luận chính trị - hành chính khối doanh nghiệp cho trên 300 cán bộ, đảng viên; kiện toàn, thành lập mới 36 tổ chức đảng cơ sở đảng; kết nạp 1.327 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 1.266 đảng viên dự bị. Kiểm tra, giám sát chuyên đề, kiểm tra tài chính 124 lượt tổ chức đảng, 168 đảng viên; xem xét, xử lý 13 đơn tố cáo đảng viên...Qua đó đã góp phần quan trọng việc hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, doanh nghiệp, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh bình quân đạt trên 85%; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ bình quân đạt trên 93%; tổng doanh thu toàn khối đạt 214.288 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 5 năm đạt trên 7%; nộp ngân sách Nhà nước hơn 7.780 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động trung bình 8,6 triệu đồng/người/tháng.


Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Văn Hùng
trao Cờ thi đua của Tỉnh ủy cho Đảng bộ Ngân hàng ĐT&PT tỉnh

 

Với mục tiêu trên 95% doanh nghiệp trong khối ổn định phát triển; mỗi năm kết trên 200 đảng viên mới, phát triển 3 tổ chức cơ sở đảng trở lên; 100% các chi, đảng bộ cơ sở duy trì tốt chế độ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; thời gian tới, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tiếp tục chỉ đạo các tổ chức đảng thực hiện có hiệu quả Nghị quyết trung ương 4 khóa XI, khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, các nghị quyết, chỉ thị, đề án của Tỉnh ủy về củng cố, xây dựng, phát triển, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; chủ động phối hợp với các cấp, các ngành giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc của các cấp ủy trong khối theo hướng thực chất, hiệu quả, phù hợp với doanh nghiệp; phát huy vai trò của đoàn thể quần chúng trong việc đại diện và bảo vệ quyền lợi của người lao động, thúc đẩy phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, thi đua sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, doanh nghiệp.

Tại hội nghị, 4 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng chi, đảng bộ trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2015-2020 được nhận Cờ thi đua, Bằng khen của Tỉnh ủy.

Lê Duyên