Hỗ trợ trực tuyến giải đáp vướng mắc về thuế và thủ tục hành chính

30/09/2021

Với mong muốn hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi tối đa, cùng đồng hành với các tổ chức, doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh (sau đây gọi chung là Người nộp thuế - NNT) trong việc chấp hành nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật; đồng thời nhằm đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền hỗ trợ NNT, trong đó đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền hỗ trợ bằng phương thức điện tử, giúp NNT tiếp cận nhanh và hiệu quả hơn trong việc thực hiện chính sách thuế, từ đó tạo sự đồng thuận, chấp hành và thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế.

Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Chương trình hỗ trợ trực tuyến để giải đáp các vướng mắc về chính sách thuế và thủ tục hành chính thuế trên Website của Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc có địa chỉ (http://vinhphuc.gdt.gov.).Thời gian cụ thể như sau: Từ 8h30 đến 11h00, Thứ 3, ngày 05/10/2021.

Tham gia Chương trình hỗ trợ trực tuyến, NNT truy cập vào Website của Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc tại địa chỉ: http://vinhphuc.gdt.gov.vn, đặt câu hỏi liên quan đến chính sách thuế và các thủ tục hành chính thuế mà NNT quan tâm để được Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc trả lời trực tiếp trên Website. Giao diện chương trình hỗ trợ trực tuyến của Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc chỉ được mở trên Website trong thời gian diễn ra chương trình Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc thông báo để NNT được biết, theo dõi chương trình và tương tác với Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc thông qua Website của Cục Thuế.http://vinhphuc.gdt.gov.

 

 

Các tin đã đưa ngày: