Bảng xếp hạng PCI các tỉnh từ năm 2005 đến 2019

07/05/2020

Bảng xếp hạng PCI năm 2019


Địa phương

Điểm số PCI

Xếp hạng

Nhóm xếp hạng

Quảng Ninh

73.40

1

Rất tốt

Đồng Tháp

72.10

2

Rất tốt

Vĩnh Long

71.30

3

Rất tốt

Bắc Ninh

70.79

4

Rất tốt

Đà Nẵng

70.15

5

Rất tốt

Quảng Nam

69.42

6

Tốt

Bến Tre

69.34

7

Tốt

Long An

68.82

8

Tốt

Hà Nội

68.80

9

Tốt

Hải Phòng

68.73

10

Tốt

Cần Thơ

68.38

11

Tốt

Thái Nguyên

67.71

12

Tốt

Bình Dương

67.38

13

Tốt

TP.HCM

67.16

14

Tốt

Tây Ninh

67.05

15

Tốt

BRVT

66.96

16

Tốt

Vĩnh Phúc

66.75

17

Khá

Top 15 bảng xếp hạng PCI năm 2018 

 

Địa Phương

PCI

Xếp hạng PCI

Nhóm xếp hạng

Quảng Ninh

70.36

1

Rất tốt

Đồng Tháp 

70.19

2

 Rất tốt

Long An

68.09

3

Tốt

Bến Tre

67.67

4

Tốt

Đà Nẵng

67.65

5

Tốt

Bình Dương

66.09

6

Tốt

Quảng Nam

65.85

7

Tốt

Vĩnh Long

65.53

8

 Tốt

Hà nội

65.40

9

Tốt

TP.HCM 

65.34

10

Khá

Cần Thơ

64.98

11

Khá

Lào Cai

64.63

12

Khá

Vĩnh Phúc

 64.55

13

Khá

Tây Ninh

 64.54

14

Khá

Bắc Ninh

 64.50

15

Khá

 

Top 10 bảng xếp hạng PCI năm 2017

Địa Phương

PCI

Xếp hạng PCI

Nhóm xếp hạng

Quảng Ninh

70.69

1

Rất tốt

Đà Nẵng

70.11

2

Rất tốt

Đồng Tháp 

68.78

3

 Rất tốt

Long An

66.70

4

Tốt

Bến Tre

66.69

5

Tốt

Vĩnh Long

66.07

6

 Tốt

Quảng Nam

65.41

7

Tốt

TP.HCM 

65.19

8

Khá

Hải Phòng

65.15

 9

Khá

Cần Thơ

65.09

10

Khá

Lào Cai

64.98

11

Khá

Vĩnh Phúc

 64.90

12

Khá

 

Top 10 bảng xếp hạng PCI năm 2016

Địa Phương

PCI

Xếp hạng PCI

Nhóm xếp hạng

Đà Nẵng

70.00

1

Rất tốt

 Quảng Ninh

65.60

2

 Rất tốt

Đồng Tháp

64.96

3

Rất tốt

Bình Dương

63.57

 4

Rất tốt

Lào Cai

63.49

5

 Rất tốt

Vĩnh Long

62.76

 6

Rất tốt

Thái Nguyên

 

61.82

7

 Tốt

TP.HCM

61.72

 8

Tốt

Vĩnh Phúc

61.52

9

Tốt

Quảng Nam

 61.17

10

Tốt

 

Top 10 bảng xếp hạng PCI năm 2015

 

Địa Phương

 

PCI

 

Xếp hạng PCI

 

Nhóm xếp hạng

 

Đà Nẵng

 

68.34

 

1

 

Rất tốt

 

Đồng Tháp

 

66.39

 

2

 

Rất tốt

 

Quảng Ninh

 

65.75

 

3

 

Rất tốt

 

Vĩnh Phúc

 

62.56

 

4

 

Rất tốt

 

Lào Cai

 

62.32

 

5

 

Rất tốt

 

TP.HCM

 

61.36

 

6

 

Tốt

Thái Nguyên

 

61.21

 

7

 

Tốt

 

Quảng Nam

 

61.06

 

8

 

Tốt

 

Long An

 

60.86

 

9

 

Tốt

 

Thanh Hóa

 

60.74

 

10

 

Tốt

 

Top 10 bảng xếp hạng PCI năm 2014 

Tên tỉnh

PCI

Xếp hạng

Nhóm xếp hạng

 

Đà Nẵng

 

66.87

 

1

 

Rất tốt

 

Đồng Tháp

 

65.28

 

2

 

Rất tốt

 

Lào Cai

 

64.67

 

3

 

Rất tốt

 

TP.HCM

 

62.73

 

4

 

Rất tốt

 

Quảng Ninh

 

62.16

 

5

 

Rất tốt

 

Vĩnh Phúc

 

61.81

 

6

 

Tốt

 

Long An

 

61.37

 

7

 

Tốt

 

Thái Nguyên

 

61.25

 

8

 

Tốt

 

Kiên Giang

 

61.1

 

9

 

Tốt

 

Bắc Ninh

 

60.92

 

10

 

Tốt

 

 

 Top 10 bảng xếp hạng PCI năm 2013

 Tên tỉnh

PCI

Xếp hạng

Nhóm xếp hạng

 

Đà Nẵng

 

66.45

 

1

 

Rất tốt

 

TT- Huế

 

65.56

 

2

 

Rất tốt

 

Kiên Giang

 

63.55

 

3

 

Rất tốt

 

Quảng Ninh

 

63.51

 

4

 

Rất tốt

 

Đồng Tháp

 

63.35

 

5

 

Rất tốt

 

Bến Tre

 

62.78

 

6

 

Rất tốt

 

Quảng Ngãi

 

62.6

 

7

 

Rất tốt

 

Thanh Hóa

 

61.59

 

8

 

Tốt

 

Cần Thơ

 

61.46

 

9

 

Tốt

 

TP.HCM

 

61.19

 

10

 

Tốt

 

 

Vĩnh Phúc

 

58.86

 

26

 

Khá

 

 Top 10 bảng xếp hạng PCI năm 2012

 Tên tỉnh

PCI

Xếp hạng

Nhóm xếp hạng

 

Đồng Tháp

 

63.79

 

1

 

Tốt

 

An Giang

 

63.42

 

2

 

Tốt

 

Lào Cai

 

63.08

 

3

 

Tốt

 

Bình Định

 

63.06

 

4

 

Tốt

 

Vĩnh Long

 

62.97

 

5

 

Tốt

 

Kiên Giang

 

62.96

 

6

 

Tốt

 

Bạc Liêu

 

62.85

 

7

 

Tốt

 

Trà Vinh

 

62.75

 

8

 

Tốt

 

Đồng Nai

 

62.29

 

9

 

Tốt

 

Bắc Ninh

 

62.26

 

10

 

Tốt

 

 

Vĩnh Phúc

 

55.15

 

43

 

Khá

 

Top 10 bảng xếp hạng PCI năm 2011

 Tên tỉnh

PCI

Xếp hạng

Nhóm xếp hạng

 

Lào Cai

 

73.53

 

1

 

Rất tốt

 

Bắc Ninh

 

67.27

 

2

 

Rất tốt

 

Long An

 

67.12

 

3

 

Rất tốt

 

Đồng  Tháp

 

67.06

 

4

 

Rất tốt

 

Đà Nẵng

 

66.98

 

5

 

Rất tốt

 

Bà Rịa Vũng Tàu

 

66.13

 

6

 

Rất tốt

 

Hà Tĩnh

 

65.97

 

7

 

Tốt

 

Bình Phước

 

65.87

 

8

 

Tốt

 

Đồng Nai

 

64.77

 

9

 

Tốt

 

Bình Dương

 

63.99

 

10

 

Tốt

 

 

Vĩnh Phúc

 

62.57

 

17

 

Tốt

 
Top 10 bảng xếp hạng PCI năm 2010

Tên tỉnh

PCI

Xếp hạng

Nhóm xếp hạng

 

Đà Nẵng

 

69.77

 

1

 

Rất tốt

 

Lào Cai

 

67.95

 

2

 

Rất tốt

 

Đồng Tháp

 

67.22

 

3

 

Rất tốt

 

Trà Vinh

 

65.8

 

4

 

Tốt

 

Bình Dương

 

65.72

 

5

 

Tốt

 

Bắc Ninh

 

64.48

 

6

 

Tốt

 

Quảng Ninh

 

64.41

 

7

 

Tốt

 

Hậu Giang

 

63.91

 

8

 

Tốt

 

Vĩnh Long

 

63.4

 

9

 

Tốt

 

Bến Tre

 

63.11

 

10

 

Tốt

 

 

Vĩnh Phúc

 

61.73

 

15

 

Tốt

 
 
Top 10 bảng xếp hạng PCI năm 2009
 

 Tên tỉnh

PCI

Xếp hạng

Nhóm xếp hạng

 

Đà Nẵng

 

75.96

 

1

 

Rất tốt

 

Bình Dương

 

74.01

 

2

 

Rất tốt

 

Lào Cai

 

70.47

 

3

 

Rất tốt

 

Đồng Tháp

 

68.54

 

4

 

Rất tốt

 

Vĩnh Long

 

67.24

 

5

 

Rất tốt

 

Vĩnh Phúc

 

66.65

 

6

 

Rất tốt

 

Bình Định

 

65.97

 

7

 

Tốt

 

Bà Rịa Vũng Tàu

 

65.96

 

8

 

Tốt

 

Tiền Giang

 

65.81

 

9

 

Tốt

 

Bắc Ninh

 

65.7

 

10

 

Tốt

 
Top 10 bảng xếp hạng PCI năm 2008

 Tên tỉnh

PCI

Xếp hạng

 Nhóm xếp hạng

 

Đà Nẵng

 

72.18

 

1

 

Rất tốt

 

Bình Dương

 

71.76

 

2

 

Rất tốt

 

Vĩnh Phúc

 

69.37

 

3

 

Rất tốt

 

Vĩnh Long

 

66.97

 

4

 

Tốt

 

Đồng Tháp

 

66.64

 

5

 

Tốt

 

Long An

 

63.99

 

6

 

Tốt

 

Bến Tre

 

62.42

 

7

 

Tốt

 

Lào Cai

 

61.22

 

8

 

Tốt

 

An Giang

 

61.12

 

9

 

Tốt

 

TT. Huế

 

60.71

 

10

 

Tốt

 
Top 10 bảng xếp hạng PCI năm 2007

 Tên tỉnh

PCI

Xếp hạng

Nhóm xếp hạng

 

Bình Dương

 

77.2

 

1

 

Rất tốt

 

Đà Nẵng

 

72.96

 

2

 

Rất tốt

 

Vĩnh Long

 

70.14

 

3

 

Rất tốt

 

Bình Định

 

69.46

 

4

 

Rất tốt

 

Lào Cai

 

66.95

 

5

 

Tốt

 

An Giang

 

66.47

 

6

 

Tốt

 

Vĩnh Phúc

 

66.06

 

7

 

Tốt

 

Bà Rịa Vũng Tàu

 

65.63

 

8

 

Tốt

 

Đồng Tháp

 

64.89

 

9

 

Tốt

 

Tp. Hồ Chí Minh

 

94.83

 

10

 

Tốt

 

 
Top 10 bảng xếp hạng PCI năm 2006

 Tên tỉnh

PCI

Xếp hạng

Nhóm xếp hạng

 

Bình Dương

 

77.61

 

1

 

Rất tốt

 

Đà Nẵng

 

75.82

 

2

 

Rất tốt

 

Bình Định

 

66.97

 

3

 

Tốt

 

Vĩnh Long

 

66.21

 

4

 

Tốt

 

Lào Cai

 

66.13

 

5

 

Tốt

 

Đồng Nai

 

65.47

 

6

 

Tốt

 

Tp. Hồ Chí Minh

 

64.75

 

7

 

Tốt

 

Vĩnh Phúc

 

61.4

 

8

 

Tốt

 

An Giang

 

61.12

 

9

 

Tốt

 

Cần Thơ

 

58.35

 

10

 

Tốt

 


Top 10 bảng xếp hạng PCI năm 2005

 Tên tỉnh

 PCI

 Xếp hạng

Nhóm xếp hạng

 

Bình Dương

 

76.8

 

1

 

Tốt

 

Đà Nẵng

 

70.7

 

2

 

Tốt

 

Vĩnh Long

 

68.6

 

3

 

Tốt

 

Bến Tre

 

65.2

 

4

 

Tốt

 

Vĩnh Phúc

 

65.1

 

5

 

Tốt

 

Đồng Nai

 

64.1

 

6

 

Tốt

 

Quảng Ninh

 

62.9

 

7

 

Tốt

 

Thái Bình

 

61.4

 

8

 

Khá

 

Cần Thơ

 

61.3

 

9

 

Khá

 

Kiên Giang

 

61.1

 

10

 

Khá

 

Các tin đã đưa ngày: