Cụm công nghiệp Hùng Vương, phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên

02/05/2019

Tên chủ đầu tư: Công ty ô tô Toyota Việt Nam

Tổng diện tích quy hoạch (ha): 10,00

Hiện trạng quy hoạch (ha):

 - Đã thu hồi, bồi thường  giải phóng mặt bằng 20 ha và giao đất cho Doanh nghiệp.

 - Đường nội bộ do thành Phố đầu tư.
 - Chưa quy hoạch chi tiết, chưa có chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng

Ngành nghề dự kiến:  Vật liệu xây dựng, bao bì, chế biến nông lâm sản

Hiện trạng cụm công nghiệp: Đang hoạt động

Các tin đã đưa ngày: