Cụm công nghiệp Hương Canh huyện Bình Xuyên

02/05/2019

Tên chủ đầu tư: UBND huyện Bình Xuyên

Tổng diện tích quy hoạch: 40,00 ha

Hiện trạng quy hoạch :

Đã thu hồi, BT GPMB 20ha và giao đất cho DN.
Đường nội bộ do huyện đầu tư.
Chưa QHCT, chưa có CĐT kinh doanh hạ tầng

Ngành nghề dự kiến:  Vật liệu xây dựng, bao bì, chế biến nông lâm sản

Hiện trạng cụm công nghiệp: Đang hoạt động

Các tin đã đưa ngày: