Cụm công nghiệp Thanh Lãng huyện Bình Xuyên

02/05/2019

Tên chủ đầu tư: UBND huyện Bình Xuyên

Tổng diện tích quy hoạch (ha): 17,76

Hiện trạng quy hoạch:

- Đã phê duyệt QHCT; thu hồi đất, bồi thường GPMB, san nền, giao thông nội bộ, nhà điều hành trên diện tích 9,23ha

Ngành nghề dự kiến:  Chế biến lâm sản, hỗn hợp, đa ngành

Hiện trạng cụm công nghiệp: Đã hoạt động

Các tin đã đưa ngày: