Cụm công nghiệp Tề Lỗ huyện Yên Lạc

02/05/2019

Tên chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư và phát triển CCN huyện Yên Lạc

Tổng diện tích quy hoạch (ha): 25,03

Hiện trạng quy hoạch:

- Đã phê duyệt QHCT;
- Đã thu hồi đất, BT GPMB, cơ bản hoàn thành xong hạ tầng cụm.

Ngành nghề dự kiến:  Cơ khí, tháo dỡ máy thiết bị; tái chế nhựa, hỗn hợp, đa ngành

Hiện trạng cụm công nghiệp: Đang hoạt động

Các tin đã đưa ngày: