Cụm công nghiệp Yên Đồng huyện Yên Lạc

02/05/2019

Tên chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư và phát triển cụm công nghiệp huyện Yên Lạc

Tổng diện tích quy hoạch (ha): 8,70

Hiện trạng quy hoạch:

- Đã phê duyệt QHCT;
- Đã thu hồi đất, bồi thường GPMB, cơ bản hoàn thiện hạ tầng diện tích 3,7 ha;
 - Mở rộng 5 ha giai đoạn 2016-2020

Ngành nghề dự kiến:  Tái chế nhựa và các dịch vụ phụ vụ ngành tái chế

Hiện trạng cụm công nghiệp: Đã hoạt động và lấp đầy

 

Các tin đã đưa ngày: