Cụm công nghiệp thị trấn Yên Lạc huyện Yên Lạc

02/05/2019

Tên chủ đầu tư: Công ty CP đầu tư xây dựng Yên Lạc - Thăng Long

Tổng diện tích quy hoạch: 5,18 ha

Hiện trạng quy hoạch:

- Đã phê duyệt QHCT;
- Đã thu hồi đất, BT GPMB, cơ bản hoàn thành xong hạ tầng cụm.
- Mở rộng 0,9ha để đầu tư hệ thống XLNT

Ngành nghề dự kiến:  Chế biến lâm sản, hỗn hợp, đa ngành

Hiện trạng cụm công nghiệp: Đang hoạt động

Các tin đã đưa ngày: