Cụm công nghiệp Đồng Văn huyện Yên Lạc

02/05/2019

Tên chủ đầu tư: Công ty Quảng Lợi

Tổng diện tích quy hoạch (ha): 26,48

Hiện trạng quy hoạch:

- Đã phê duyệt QHCT;
- Đã thu hồi đất,  bồi thường GPMB, cơ bản hoàn thiện hạ tầng diện tích 11,2ha (Giai đoạn  1);

Ngành nghề dự kiến:  Cơ khí, tháo dỡ máy thiết bị; tái chế nhựa, hỗn hợp, đa ngành

Hiện trạng cụm công nghiệp: Đã hoạt động, cho thuê 2ha; đang xây dựng hạ tầng

Các tin đã đưa ngày: