Cụm công nghiệp Minh Phương huyện Yên Lạc

02/05/2019

Tên chủ đầu tư: Công ty TNHH thương mại Kết Hiền

Tổng diện tích quy hoạch (ha): 23,09

Hiện trạng quy hoạch:

- Đã phê duyệt QHCT, giao Chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng;
- Đã thu hồi đất, bồi thường GPMB

Ngành nghề dự kiến:  Chế biến lâm sản, hỗn hợp, đa ngành

Hiện trạng cụm công nghiệp: Đã bồi thường GPMB, đang thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng

 

Các tin đã đưa ngày: