Cụm công nghiệp Trung Nguyên huyện Yên Lạc

02/05/2019

Tên chủ đầu tư: Công ty cổ phần Sky Land Vĩnh Phúc

Tổng diện tích quy hoạch (ha): 30,00

Hiện trạng quy hoạch:

- Đã phê duyệt QHCT, giao CĐT kinh doanh hạ tầng;
- Chưa thu hồi đất, bồi thường GPMB

Ngành nghề dự kiến:  Chế biến lâm sản, hỗn hợp, đa ngành

Hiện trạng cụm công nghiệp: Đang bồi thường GPMB, đang thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng

Các tin đã đưa ngày: