Cụm công nghiệp Lý Nhân huyện Vĩnh Tường

02/05/2019

Tên chủ đầu tư: Trung tâm phát triển cụm công nghiệp huyện Vĩnh Tường

Tổng diện tích quy hoạch (ha): 10,00

Hiện trạng quy hoạch:

- Đã phê duyệt QHCT;
- Đã thu hồi đất, BT GPMB, cơ bản hoàn thành xong hạ tầng (0,98ha).
- Đang lập phương án BT GPMB 3,14ha (trong tổng số 4,12ha đã QH).
- Mở rộng 5,7 ha giai đoạn  (2016-2020).

Ngành nghề dự kiến:  Cơ khí, rèn

Hiện trạng cụm công nghiệp: Đang hoạt động

Các tin đã đưa ngày: