Cụm công nghiệp Tân Tiến huyện Vĩnh Tường

02/05/2019

Tên chủ đầu tư:

Tổng diện tích quy hoạch (ha): 18,74

Hiện trạng quy hoạch:

- Đã phê duyệt QHCT (bổ sung đất CN 18ha vào cụm KT-XH); Cơ bản đã đầu tư hạ tầng.
- Đã thu hồi giao đất cho DN thuê 18,74ha;

Ngành nghề dự kiến:  Cơ khí, dệt may, giấy, hỗn hợp, đa ngành

Hiện trạng cụm công nghiệp: Đang hoạt động

Các tin đã đưa ngày: