Cụm công nghiệp Việt Xuân huyện Vĩnh Tường

02/05/2019

Tên chủ đầu tư: Chưa có chủ đầu tư

Tổng diện tích quy hoạch (ha): 10,00

Hiện trạng quy hoạch:

- Đã phê duyệt QHCT, giao CĐT kinh doanh hạ tầng;
- Chưa thu hồi đất, BT GPMB
- Điều chỉnh từ 13,9 ha còn 10 ha giai đoạn  (2016-2020)

Ngành nghề dự kiến:  Chế biến lâm sản, hỗn hợp, đa ngành

Hiện trạng cụm công nghiệp: Đang hoạt động

 

Các tin đã đưa ngày: