Cụm công nghiệp An Tường huyện Vĩnh Tường

02/05/2019

Tên chủ đầu tư: Trung tâm phát triển cụm công nghiệp huyện Vĩnh Tường

Tổng diện tích quy hoạch (ha): 10,00

Hiện trạng quy hoạch:

- Đã phê duyệt QHCT, giao CĐT kinh doanh hạ tầng;
- Chưa thu hồi đất, bồi thường GPMB
- Điều chỉnh từ 13,9 ha còn 10 ha giai đoạn 2016-2020

Ngành nghề dự kiến:  Chế biến lâm sản, hỗn hợp, đa ngành

Hiện trạng cụm công nghiệp: Đang bồi thường GPMB, đang thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng

Các tin đã đưa ngày: