Cụm công nghiệp Vĩnh Sơn huyện Vĩnh Tường

02/05/2019

Tên chủ đầu tư: Công ty cổ phần Kim Sơn

Tổng diện tích quy hoạch (ha): 20,08

Hiện trạng quy hoạch:

- Đã phê duyệt QHCT;
- Đang thu hồi đất, bồi thường GPMB 2,7ha (chưa hoàn thành).

Ngành nghề dự kiến:  Nuôi rắn, chế biến thực phẩm (rắn), hỗn hợp, đa ngành

Hiện trạng cụm công nghiệp: Đang thực hiện thủ tục bồi thường GPMB, đang thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng

Các tin đã đưa ngày: