Cụm công nghiệp Thổ Tang-Lũng Hòa huyện Vĩnh Tường

02/05/2019

 

Tên chủ đầu tư: Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn

 

 

Tổng diện tích quy hoạch (ha): 35,98

 

Hiện trạng quy hoạch:

 

Ngành nghề dự kiến: 

Hiện trạng cụm công nghiệp: Đang thực hiện thủ tục bồi thường GPMB; đang thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng

 


Các tin đã đưa ngày: