Cụm công nghiệp Đồng Sóc huyện Vĩnh Tường

02/05/2019

Tên chủ đầu tư: Công ty TNHH đầu tư thương mại Vĩnh Phúc

Tổng diện tích quy hoạch (ha): 75,00

Hiện trạng quy hoạch (ha):

- Đã phê duyệt QHCT; đã giao chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng
- Đã thu hồi BT GPMB 12,03ha giáo đất cho DN thuê tự triển khai dự án;
- CĐT đang thực hiện thu hồi diện tích đất còn lại để thực hiện dự án.

Ngành nghề dự kiến:  Cơ khí, dệt may, điện tử tin học, công nghiệp hỗ trợ, hỗn hợp, đa ngành

Hiện trạng cụm công nghiệp: Đang hoạt động

Các tin đã đưa ngày: