Cụm công nghiệp Hợp Thịnh, huyện Tam Dương

09/09/2020

Tên chủ đầu tư: UBND huyện Tam Dương

Tên cụm công nghiệp: Cụm công nghiệp Hợp Thịnh, huyện Tam Dương.

Vị trí, địa điểm: Khu đất ký hiệu CN-01 trong QHPK A3 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2791/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 (Khu đồng Châu Phần, Khoang Trên, Góc Vuông, Đồng Sổ, Hom Bò, xã Hợp Thịnh. Phía Bắc giáp đường quy hoạch đường song song đường sắt Hà Nội - Lào Cai; Phía Nam giáp đường quy hoạch khu đất doanh nghiệp vừa và nhỏ xã Hợp Thịnh; Phía Đông giáp đường Hợp Thịnh - Đạo Tú; Phía Tây giáp đất nông nghiệp xã Yên Bình và xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường).

Quy mô, diện tích: 48,434 ha.

Ngành nghề dự kiến: Cơ khí chế tạo, điện tử, tin học, dệt may, da giầy.

Hiện trạng cụm công nghiệp: Đang hoạt động.

Nguồn: Quyết định số 2240/QĐ-UBND
ngày 07/9/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc

 

Các tin đã đưa ngày: