Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 13/8/2014 của UBND tỉnh về việc Sửa đổi Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND ngày 14/11/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, ban hành quy định về hỗ trợ cho các doanh nghiệp thực hiện dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp...

13/08/2014
Các tin đã đưa ngày: