Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND, ngày 06/05/2016 của UBND tỉnh Ban hành Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020

06/05/2016

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: