Quyết định số 13/2017/QĐ-TTG ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển ban hành kèm theo Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg

05/05/2017

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: