Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc V/v thực hiện hỗ trợ chi phí lập hồ sơ, thủ tục giới thiệu địa điểm, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các dự án thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư của tỉnh Vĩnh Phúc

08/08/2017

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: