Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND ngày 28/8/2017 của UBND tỉnh V/v thực hiện hỗ trợ chi phí lập hồ sơ đề xuất dự án đầu tư trực tiếp thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 57/2016/NQ-HĐND

29/08/2017

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: