Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 03/10/2017 của UBND tỉnh V/v Thực hiện hỗ trợ giá thuê hạ tầng đối với các nhà đầu tư thứ cấp thuê lại đất trong các Khu công nghiệp được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách theo Nghị quyết số 57/2016/NQ-HĐND...

03/10/2017

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: