Thông tư 89/2017/TT-BTC ngày 23/8/2017 của BTC về hướng dẫn một số điều của Nghị định 35/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao

09/10/2017

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: