Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 09/10/2017 của UBND tỉnh thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao theo Nghị quyết số 57/2016/NQ- HĐND ngày 12/12/2016 của HĐND tỉnh về một số biện pháp đặc thù thu hút đầu tư ...

09/10/2017

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: