Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND ngày 13/10/2017 của UBND tỉnh quy định về hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc danh mục ưu tiên phát triển trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc theo Nghị quyết số 57/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh gđ 2017 - 2025

17/10/2017

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: