Quyết định số 42/2017/QĐ-UBND ngày 01/11/2017 của UBND tỉnh V/v thực hiện hỗ trợ chi phí quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh đối với các dự án thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư theo Nghị quyết số 57/2016/NQ-HĐNDcủa HĐND tỉnh …

02/11/2017

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: