Nghị quyết số 43/2017/NQ-HĐND ngày 18/12/2017 của HĐND tỉnh V/v bãi bỏ điểm a khoản 3 Điều 2 Nghị Quyết số 57/2016/NQ-HĐND ngày 22/12/2016 của HĐND tỉnh về một số biện pháp đặc thù thu hút đầu tư và hỗ trợ phát triển DN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

28/12/2017

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: