Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 26/02/2019 của UBND tỉnh v/v sửa đổi, bổ sung Khoản 2, bãi bỏ Khoản 6 Điều 1 của Quyết định số 53/2017/QĐ- UBND ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc

28/02/2019

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: