Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 06/7/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định thực hiện chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

19/08/2020

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: