Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh ban hành định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025

01/02/2021
Các tin đã đưa ngày: